Regulamin strony internetowej http://beauty-fairs.com.pl/ 

1. strona internetowa http://beauty-fairs.com.pl/ jest stroną internetową prowadzoną przez Health and Beauty Media Sp. z o.o. w Warszawie – organizatora imprez targowych z branży kosmetycznej, fryzjerskiej i fitness.

2. Strona służy do zamieszczania przez Health and Beauty Media Sp. z o.o. w Warszawie  informacji o bieżącej działalności Spółki, w tym planowanych imprezach targowych i wydarzeniach oraz zamieszczania sprawozdań z imprez i wydarzeń, które już się odbyły.

3. Strona internetowa http://beauty-fairs.com.pl/ nie jest platformą handlową ani sklepem internetowym – za pośrednictwem tej strony nie można dokonywać zakupów. Strona http://beauty-fairs.com.pl/ zawiera linki do innych stron będących własnością Health and Beauty Media Sp. z o.o., które są sklepami internetowymi lub platformami handlowymi, na których można dokonywać zakupów na zasadach określonych w regulaminach tych stron.

4. Zainteresowani udziałem w imprezach targowych i wydarzeniach organizowanych przez Health and Beauty Media Sp. z o.o. w Warszawie, mogą ze z udziałem strony http://beauty-fairs.com.pl/ dokonać rejestracji na targi, ale sama rejestracja odbywa się po przekierowaniu ze strony http://beauty-fairs.com.pl/ na stronę internetową właściwą do dokonywania rejestracji, poprzez którą to stronę prowadzona jest obsługa rejestracji na targi. 

5. Na stronie http://beauty-fairs.com.pl/ osoby zainteresowane otrzymywaniem bieżących informacji na tematy związane z działalnością Health and Beauty Media Sp. z o.o. w Warszawie i imprezami organizowanymi przez tę Spółkę mogą zapisać się na newsletter, z którego mogą w każdym czasie zrezygnować.

6. Na stronie http://beauty-fairs.com.pl/ użytkownicy nie mogą dokonywać wpisów, jak również nie mogą za pośrednictwem tej strony nawiązywać kontaktów lub wymieniać korespondencji. 

7. Informacje dotyczące polityki prywatności dotyczącej strony http://beauty-fairs.com.pl/ zamieszczone są na tej stronie w stopce na stronie głównej serwisu pod adresem: http://.beauty-fairs.com.pl/polityka-prywatnosci/  

8. Informacje dotyczące polityki cookies dotyczącej strony http://beauty-fairs.com.pl/ zamieszczone są na tej stronie w stopce na stronie głównej serwisu pod adresem: http://beauty-fairs.com.pl/polityka-cookies/