Anna Pawlicka

Starszy Inspektor Bhp, ppoż, ratownik, posiada wieloletnie doświadczenie i wiedzę zawodową w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Na co dzień pełni funkcję doradczą i kontrolną w zakładach pracy. Sporządza dokumentację bhp tj. (ocenę ryzyka zawodowego, instrukcje, protokoły itp.) oraz dba o bezpieczeństwo pracowników i pracodawców. Współpracuje z organami nadzoru tj. Sanepidem, Państwową Inspekcją Pracy, Strażą Pożarną i Ochroną środowiska. Specjalizuję się w Systemie BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o  gospodarce odpadami.)

13:00 - 16:00

Strefa konsultacji

Rozwiej swoje wątpliwości w zakresie BDO, BHP i sanepidu

Odwiedź strefę konsultacji i skonsultuj każdy aspekt dotyczący bhp, bdo i wymogów sanepidu, czyli m.in.:

W temacie bhp - dowiesz się:
- jak chronić zdrowie i życie swoich pracowników?
- jak przestrzegać zasady i przepisy  bhp?
- jakie warunki pracy powinieneś  stworzyć pracownikom ?

W zakresie BDO ustalisz:
- kogo dotyczy rejestracja  BDO?
- jak sporządzić KPO (kartę przekazania odpadu)?
- kiedy i jak wykonać roczne sprawozdanie  BDO?

Co powinieneś wiedzieć przed spodziewaną kontrolą Sanepidu lub Pipu:
- czy kontrola zawsze jest zapowiedziana?
- jakie dokumenty powinieneś przygotować? (w prezencie otrzymasz checklistę)
- na co Inspektor zwraca szczególną uwagę podczas kontroli?