Jan Głodowski

Podolog, specjalista pedobarografii oraz propagator medycyny opartej na faktach.
Od 2017 roku koordynuje pracę wielu specjalistów w ramach Centrum Ortopodologii i Rehabilitacji TerraCare w Poznaniu. Certyfikowany instruktor Systemu UniBrace i pasjonat pedobarografii oraz medycyny opartej na faktach. Szeroką wiedzę doktora nauk o zdrowiu łączy ze zdobywanym na całym świecie doświadczeniem w zarządzaniu usługami medycznymi, chętnie się nimi dzieląc.