dr n. społ. Joanna Klonowska

Ekspert panelu dyskusyjnego

Prorektor Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Doktor nauk społecznych, kosmetolog, ratownik medyczny, pedagog. Właścicielka i managerka gabinetu, specjalizującego się w kosmetologii korekcyjnej i pielęgnacji ciała. Autorka wielu rozdziałów w monografiach naukowych oraz artykułów naukowych i popularno-naukowych w czasopismach związanych z estetologią kosmetologiczno- -medyczną, edukacją zdrowotną i zdrowiem publicznym oraz na portalach internetowych dla kosmetologów. Recenzent międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Prelegent konferencji i kongresów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Promotor ponad 160 prac dyplomowych na kierunku Kosmetologia. Ekspert i konsultant branży kosmetologicznej, medycznej i farmaceutycznej.