mgr inż. Marta Wiąckowska

W zespole Kosmetycznych odpowiada za tematy składnikowe w obszarze produktów kosmetycznych i przepisów chemicznych, a także związane z oceną bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Do jej obowiązków należy: monitorowanie prac legislacyjnych na poziomie krajowym i europejskim, przygotowywanie stanowisk organizacji, koordynacja udziału związku w konsultacjach społecznych i doradztwo dla firm członkowskich. Zarządza pracą Grupy Roboczej Składniki. Uczestniczy w Grupach Roboczych w Cosmetics Europe. Swoje doświadczenie zawodowe w branży kosmetycznej zdobywała w Laboratorium Kosmetycznym Joanna Sp. j. Jest absolwentką Wydziałów Chemicznych Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Warszawskiej, studiów podyplomowych Jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych oraz kursu specjalistycznego dla Safety Assessorów.