Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

14:15 - 14:45

Strefa pokazów

Kluczowe kompetencje w branży Beauty - jak kształcą przyszłych kosmetologów najlepsze uczelnie w Polsce na przykładzie Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Jakie kompetencje powinien posiadać kosmetolog? Co w kształceniu kosmetologa jest najważniejsze? Dlaczego umiejętności praktyczne są istotą tego zawodu? Dlaczego warto wybrać studia na kierunku kosmetologia - czy faktycznie to wciąż zawód przyszłości? Jak wygląda kształcenie przyszłych kosmetologów w uczelni zawodowej, jaką jest Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, która od ponad 20 lat kształci kadry dla branży Beauty?