Beata Wach Minkowska

Wieloletni nauczyciel i edukator, współautorka programów nauczania, projektów podstaw programowych w branży oraz kryteriów weryfikacji. Współpracownik CKE i OKE w Warszawie. Współautorka podręczników szkolnych do zawodu fryzjer i technik usług fryzjerskich.

11:30 - 12:00

Strefa Ucznia i Nauczyciela

NOWOŚCI W DZIEDZINIE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO

Nowości w dziedzinie kształcenia zawodowego w branży fryzjersko - kosmetycznej dotyczące najważniejszych aspektów kształcenia zawodowego, podstawy programowe w zawodzie oraz sposób realizacji umiejętności dodatkowych.

13:45 - 14:15

Strefa Ucznia i Nauczyciela

NOWOŚCI W DZIEDZINIE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO

Nowości w dziedzinie kształcenia zawodowego w branży fryzjersko - kosmetycznej dotyczące najważniejszych aspektów kształcenia zawodowego, podstawy programowe w zawodzie oraz sposób realizacji umiejętności dodatkowych.